Občianske združenie

Spoločenstvo poznania, o.z. bolo založené v roku 2008.

Našimi zásadami sú čestnosť, humanita, služba spoločnosti a tolerancia.

Našim cieľom je podporovať a rozvíjať občiansku spoločnosť, vzdelávanie detí, mládeže a dospelých vo finančnej a právnej oblasti, ľudské práva a slobody a demokraciu.

Za Spoločenstvom poznania stoja Peter Serina a Katarína Serinová.

Od roku 2012 vzdelávame obyvateľov SR, najmä mládež od 15 do 18 rokov, vo finančnej oblasti v projekte “Vedomosťami proti kríze“.

Od šk. roku 2016/2017 vzdelávame mládež od 14 rokov aj v oblasti práva v projekte
Všetci chcú Vaše dobro… Nenechajte si ho vziať! ®

Od šk. roku 2016/2017 vzdelávame mládež od 14 rokov aj v oblasti ľudských práv v projekte
Mládež proti rasizmu

ŠTATISTIKA

Od roku 2012 sme vo všetkých našich projektoch vyškolili 1.804 účastníkov – najmä mládež od 15 rokov, ale aj sociálne vylúčené osoby bez domova a matky na materskej.

Náklad na jedného účastníka bol 6,10 €.

Odučili sme 514 hodín.

Od roku 2017 sme rozdali 85 kníh.

VÝROČNÉ SPRÁVY

Viac sa o našom združení dozviete z výročných správ.

Archív výročných správ

Výročná správa za rok 2018-2019