Mládež proti rasizmu

Projekt je zameraný na vzdelávanie študentov stredných škôl v oblasti ľudských práv a foriem ich potláčania.

Pozrite si pozvánku na účasť v projekte.

V projekte si definujeme ľudské práva a prioritne sa zameriavame na rôzne formy potláčania ľudských práv, násilia,  politické režimy či ideológie, ktoré boli realitou aj na našom území.

Celým projektom sa tiahne literárna súťaž na tému „Ľudské práva a my, kto môže za ich porušovanie?“, kde sa dobrovoľní účastníci v krátkej úvahe zamyslia nad tým, či je možné, aby sa niektorá z  totalita stala opätovne realitou.

Základom projektu sú prednášky spojené s diskusiou na tieto témy:

1. Čo sú ľudské práva

2. Kritické myslenie

3. Rasizmus v SR

4. Židovský kódex v Slovenskom štáte

Do  témy fašizmus sa viac ponoríme počas  návštevy Múzea holokaustu v Seredi, kde sa študenti dozvedia o našej histórii počas druhej svetovej vojny a živote Židov, občanov I. SR počas druhej svetovej vojny.

V závere projektu vyhodnotí nezávislá porota literárnu súťaž o hodnotné ceny.