Podporte vzdelávanie

Náš účet IBAN: SK7683300000002700880693 vo Fio banke.

Kúpou kníh z našej ponuky poporíte našu činnosť. Časť ceny, ktorú zaplatíte ostáva združeniu na rozvoj jeho činností a hradenie nevyhnutných prevádzkových nákladov.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
a) zamestnanci
• do 31. marca – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane) a) zamestnanci, ktorým vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmu za predchádzajúci rok zamestnávateľ
1. Do 15. 2. v danom roku požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil a potvrdil priložené tlačivo „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE„.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť potrebné informácie a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. „VYHLÁSENIE“ po vyplnení všetkých údajov podpíšte.
5. Obe tlačivá „POTVRDENIE“ a „VYHLÁSENIEdoručte do 30. 4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Vaše dve percená dane na účet nášho občianskeho združenia prevádzajú daňové úrady, nie Vy, preto sa nikde neuvádza číslo účtu nášho občianskeho združenia. Vy platíte celú daň daňovému úradu. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
b) právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami
• 31.3. v danom roku je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.
1.Vyplňte v časti daňového priznania, ktorá má názov „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov….“.
Názov prijímateľa: Spoločenstvo poznania, o. z. Sídlo:Poľnohospodárska 10, 821 07 Bratislava – Vrakuňa Právna forma: občianske združenie, IČO: 42138892
POZOR! Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku nedarovala 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak v nasledujúcom roku môže poukázať iba 1,5% z dane.
Ak sa chcete vyhnúť kráteniu možnosti darovať 2%, darujte 0,5% dane ročne nám IBAN:SK7683300000002700880693

Podporte naše občianske združenie pri nakupovaní v internetových obchodoch, bez toho, aby vás to stálo jediný cent navyše. Ak nakupujete na internete a chcete nás zároveň podporovať, kliknite na https://dobromat.sk/podporim/spolocenstvo-poznania a nakupujte v obchodoch zapojených do systému.

Ak chcete aby Vám počítať automaticky povedal, či ste v takom eshope, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat Nastavte ho na podporu nášho združenia a tento pomocník pri návšteve internetového obchodu zaradného do systému zariadi to, že časť vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít. nbsp;

Ak si pomocníka nepridáte, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku https://dobromat.sk/podporim/spolocenstvo-poznania. Na stránke vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť. Následne budete presmerovaní do vybraného internetového obchodu, v ktorom môžete nakúpiť. Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu príspevok. ktorý dobromat následne pošle na náš účet a my ho použijeme na našu činnosť.

Dôležité je vedieť to, že cena nákupu zostáva rovnaká. Nezáleží na tom, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. Používanie Dobromatu, vás nestojí ani cent navyše. Aj napriek tomu nám však svojím nákupom prispejete sumou vo výške niekoľkých % z nákupu.

V prípade ak nás chcete podporiť formou dobrovoľníctva, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo na kancelaria@societas.sk. Aktuálne projekty pre dobrovoľníkov nájdete aj na http://www.dobrovolnictvo.sk/events/ngo/all=611

Naše združenie aktívne podporujú:

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. poskytuje nášmu združeniu právne poradenstvo bezplatne. Taktiež poskytuje priestory a internetové služby, internetový úložný priestor a e-mailového klienta.

KPS Poradenské centrum, s.r.o. poskytuje nášmu združeniu bezplatne ekonomické poradenstvo. Rovnako zabezpečuje vedenie účtovníctva a projektový manažment.

A podporovali:
EduPoint Language School, s.r.o., Nadácia pre deti Slovenska.
Asignácia 2% dane za rok 2015 až 2022 je uvedená vo výročných správach.