Vzdelávanie a ľudské práva

Stultitia morbus est animi / Hlúposť je choroba ducha. Seneca ml.

Vedomosti a porozumenie

Chcem od žiaka viak ako peniaze. Chcem, aby žil tako ako ho učím. Sokrates