Poučenie o ochrane osobných údajov

Poučenie o používaní cookies

Ochranné známky

Slogan Všetci chcú Vaše dobro… Nenechajte si ho vziať! je registrovaná ochranná známky zapísaná do Registra ochranných známok pod č.243217 .

Copyright

Táto stránka je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály su majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto tejto stránky, ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami.