Rozkaz znel jasne, nikto neprejde! …o diskriminácii

Zákaz vstupu očkovaným! Vládu neodsluhujeme! 

Sú tieto nápisy a oznamy na prevádzkach v poriadku? Je to recesia, diskriminácia, či znak frustrácie. Rozprávame sa s advokátom Petrom Serinom v ďalšej časti podcastu PravEK.

Odkazy na zákony z podcastu:

§ Zákon o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20210716

§Zákon o rovnakom  zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/20160102

§ o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901

§ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

§ Zákon o advokácii

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586/20210101

Taktiež na Spotify 

Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179

Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira

Album: De la Taberna a La Corte

Strih a úprava: Katarína Serinová

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *