Podcast PravEK o práve a ekonómii Spoločenstva poznania o.z.

Úvodné slovo do podcastu PravEK, o právnych a ekonomických otázkach. Kto sme, čo chceme a prečo to robíme. Tvorcovia sú členmi  občianskeho  združenia Spoločenstvo poznania o.z.

Úvodná a záverečná zvučka: Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Katarína Serinová-webka

Rozkaz znel jasne, nikto neprejde! …o diskriminácii

Zákaz vstupu očkovaným! Vládu neodsluhujeme! 

Sú tieto nápisy a oznamy na prevádzkach v poriadku? Je to recesia, diskriminácia, či znak frustrácie. Rozprávame sa s advokátom Petrom Serinom v ďalšej časti podcastu PravEK.

Odkazy na zákony z podcastu:

§ Zákon o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20210716

§Zákon o rovnakom  zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/20160102

§ o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901

§ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

§ Zákon o advokácii

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586/20210101

Taktiež na Spotify 

Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179

Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira

Album: De la Taberna a La Corte

Strih a úprava: Katarína Serinová

Rozkaz znel jasne, nikto neprejde! …o diskriminácii

Zákaz vstupu očkovaným! Vládu neodsluhujeme! 

Sú tieto nápisy a oznamy na prevádzkach v poriadku? Je to recesia, diskriminácia, či znak frustrácie. Rozprávame sa s advokátom Petrom Serinom v ďalšej časti podcastu PravEK.

Odkazy na zákony z podcastu:

§ Zákon o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20210716

§Zákon o rovnakom  zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/20160102

§ o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901

§ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

§ Zákon o advokácii

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586/20210101

 

Taktiež na Spotify

 

Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179

Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira

Album: De la Taberna a La Corte

Strih a úprava: Katarína Serinová

 

Právo na život

Je právo na život dieťaťa v konflikte s právom na život matky? Kde je hranica medzi plodom a dieťaťom? Prečo vôbec hovoríme o práve na život nenarodeného dieťaťa? Porozprávajme sa o práve na život.

§ Nález Ústavného súdu SR k zákonu o umelom prerušení tehotenstva, sp. zn. PL. ÚS 12/01-297

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwj3hKKkqd3wAhUXg_0HHaqPAxIQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ustavnysud.sk%2Fussr-intranet-portlet%2FdocDownload%2F1f828bbd-8f96-46f5-a5b6-5fc2de827eaa%2FRozhodnutie%2520-%2520Rozhodnutie%2520PL.%2520%25C3%259AS%252012_01.pdf&usg=AOvVaw0uU2R0rBGwobMOoiM2hDj_

Taktiež na Spotify, www.podmaz.sk , anchor.fm

Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179

Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira

Album: De la Taberna a La Corte

Strih a úprava: Katarína Serinová

Úvod do PravEKu Spoločenstva poznania o.z.

Úvodné slovo do podcastu PravEK, o právnych a ekonomických otázkach. Kto sme, čo chceme a prečo to robíme. Tvorcovia sú členmi  občianskeho  združenia Spoločenstvo poznania o.z.

Úvodná a záverečná zvučka: Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Katarína Serinová-webka