Tajnička pexesa finančnej gramotnosti pre materské školy a I. ročník základných škôl

Do emailu nám zašlite názvy jednotlivých pojmov, ktoré sú na obrázkoch a hrajte každý mesiac o zaujímavú cenu.

Definície pojmov nájdete na druhej strane obrázka ukryté v QR kóde.

Ak ešte nemáte Pexeso finančnej gramotnosti pre MŠ a I. stupeň základných škôl,

môžete si ho zakúpiť v našom e-Skľepe

Pošlite nám tajničku a Váš email a ak ste odpovedali správne, zaradíme Vás do losovania o cenu

2 + 3 = ?