Jozef Hajko

Jozef Hajko, Bratislava 6.september 2011. Foto Milan Illik

Analytik, bývalý novinár, dnes hlavne spisovateľ a publicista.

Narodil sa v roku 1962 vo Zvolene a väčšinu života žije v Bratislave. Vyštudoval technickú kybernetiku na technickej univerzite v Bratislave. Po krátkom pobyte vo svojom odbore sa do roku 1990 venoval viacerým zamestnaniam, predovšetkým pôsobil ako správca a energetik v bratislavskom kultúrnom dome v Ružinove.

Po zmene režimu sa vďaka svojmu pozitívnemu vzťahu k písanému slovu konečne mohol venovať svojim skutočným záujmom. Najskôr sa stal redaktorom vo vydavateľstve Alfa, neskôr novinárom. Postupne pôsobil v Československej tlačovej agentúre, v Tlačovej agentúre SR a v týždenníku Trend. Stal sa uznávaným ekonomickým novinárom a v Trende zastával posledné tri roky funkciu šéfredaktora.

Po roku 2000 krátko pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR, potom sa stal jedným zo zakladateľov Podnikateľskej aliancie Slovenska. Tu pôsobil v rokoch 2001 až 2003 ako jej prvý výkonný riaditeľ a dodnes je aktívnym členom jej strategickej rady. Potom nastúpil ako asistent poslanca Národnej rady SR a v tejto pozícii zotrval až do roku 2016.

Jeho pôsobenie v médiách a v Podnikateľskej aliancii Slovenska sa sústreďuje na ekonomickú oblasť, v Národnej rade SR sa zameriaval na spracúvanie analýz, pripomienkovanie a prípravu zákonných predpisov. Popri zverejňovaní príspevkov v médiách patria medzi  najvýznamnejšie publikácie, na ktorých sa podieľal, Správa o stave podnikateľského prostredia SR (2002), Možnosti ďalšieho znižovania odvodového zaťaženia v SR (2003), 10 + 1 opatrení na optimalizáciu sociálneho systému na Slovensku (2007), Konkurencieschopné regióny (2010), Podvody v biznise a možnosti zamedzenia nekalého podnikania (2010).

Autor vo svojich knihách využíva plejádu domácich a zahraničných prameňov. Okrem odborných textov si všíma zaznamenávanie tém v beletristickej literatúre, čím odzrkadľuje dianie v spoločnosti. Napriek množstvu odborných faktov ponúka čitateľovi zrozumiteľný jazyk. Po hĺbkovej analýze zvolenej témy prináša vyhodnotenia a vlastné návrhy, ako by spoločnosť mala v opisovanej oblasti v budúcnosti zdarne postupovať.

Dlhoročný záujem autora o históriu a literatúru faktu vyústil v roku 2009 do vydania knihy Nezrelá republika. Slovensko v rokoch 1939 – 1945. Ako už vyplýva z názvu, autor v nej zaostril pohľad na pohnuté dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a snažil sa nájsť odpoveď na otázku, aký postoj by mali Slováci zaujať k tomuto zložitému historickému obdobiu.

V roku 2011 vyšla jeho druhá kniha Odsúdení na dohodu. Spoločné tisícročie Slovákov a Maďarov. V tejto knihe čitateľom priblížil históriu týchto dvoch národov od začiatku ich výskytu na dnešnom území až po súčasnosť. Poukázal na to, čo ich spája a rozdeľuje a naznačil možnosti a podmienky budúceho bezkonfliktného spolužitia.

Jeho treťou spoločensky príťažlivou témou sa stala rómska otázka. V roku 2015 napísal knihu Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na Slovensku. V nej sa opäť ponára do minulosti, opisuje históriu Rómov na Slovensku. Venuje sa osobitnostiam rómskeho etnika, analyzuje doterajší prístup väčšinovej spoločnosti k nemu a naznačuje možnosti ďalšieho vývoja, varujúc hlavne pred podceňovaním dlhodobo neriešených problémov.