Financie nie sú španielska dedina

Projekt Financie nie sú španielska dediny je zameraný na žiakov prvého a druhého stupňa základných škol.

Veľmi hravou formou vysvetľuje deťom základné pojmy z finančného sveta, učí ich správne rozumieť finančným pojmom, hodnote peňazí, významu sporenia a žiaci získavajú vlastné skúsenosti s nakladaním s peniazmi. Na seminároch sa využívajú rôzne hry, riešia sa jednoduché úlohy pre jednotlivcov a aj skupiny. Žiaci sa aktívne  zapájajú do realizácie projektu a sú jeho spolutvorcami. Tento projekt je možné implementovať do bežného vyučovania alebo vytvoriť skupinu žiakov v nepovinnom projekte, kde sú vedené lektorom k dosiahnutiu cieľa.

Okrem projektu pre deti, ktorý máme vypracovaný, podporujeme finančné vzdelávanie na školách priamou finančnou podporou.

Prvou podporenou školou je ZŠ Sokolíkova v Bratislave – Dúbravke, kde sme pani učiteľke Mgr. Zuzane Mravíkovej odovzdali prvú podporu 200€ na aktivity v rámci finančného vzdelávania na tejto škole.

Učitelia sa môžu tešiť na nové príručky k výučbe finančnej gramotnosti, žiaci zasa na fantastický Deň finančnej gramotnosti, ktorý sa uskutoční v máji 2017.

Odovzdávanie šeku na podporu finančného vzdelávania